آخرین ویرایش : July 28, 2015

یاسین طه عبدالله البدری

محل سکونت شهر سامرا

توضیحات بیشتر:
  • شیخ قبیله «آلبوعرموش» از عشیره «آلبو بدری» منسوب به سادات و از فرزندان امام هادی (ع)

done in 0.0314 seconds