آخرین ویرایش : July 28, 2015

یاسین عبد یوسف فرج الغالبی

محل سکونت شهر نجف

توضیحات بیشتر:
  • شیخ قبیله «الکدیمی» از عشیره «الغوالب» و منسوب به سادات

done in 0.0201 seconds