آخرین ویرایش : July 28, 2015

یاسین علی الحسین

محل سکونت شهر کرکوک

توضیحات بیشتر:
  • شیخ خاندان «آلبو محمد» قبیله «الرکیة» از عشیره «العبادة» و منسوب به سادات

done in 0.0228 seconds