آخرین ویرایش : August 2, 2015

اسماعیل نوری مسیر الربیعی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه بغداد عراق

( از ۱۹۸۲م. تا ۱۹۸۳م. )
لیسانس تاریخ

دانشگاه بغداد عراق

( تا ۱۹۸۹م. )
فوق لیسانس تاریخ_عنوان رساله:تاریخ العراق اقتصادی فی عهد الانقلاب

دانشگاه اردن

( تا ۱۹۵۵م. )
مقطع دکتری_عنوان رساله:الفکر السیاسی فی العراق خلال فترة مابین الحربین


مناصب و مشاغل


عضو

مدرس

دانشگاه الانبار عراق


مدرس تاریخ مدرن

دانشکده تربیت معلم دانشگاه الانبار

( از ۱۹۹۰م. تا ۱۹۹۲م. )
برنامه ریز گروه تاریخ

دانشسرای عالی تربیت معلم زلتان_لیبی

( از ۱۹۵۵م. تا ۱۹۹۹م. )
استادیار

دانشگاه «7 آوریل» الزاویه لیبی

( از ۱۹۹۹م. )
استادیار گروه تاریخ


آثار


نویسنده

پژوهشگر

" الجذور التاریخیه للشرع الدیمقراطی فی العراق العثمانی "


المجله العربیه التاریخیه تونس اکتبر 1991

" التنامسن علی الطریق رأس الرجاء الصالح "


المجله العربیه التاریخیه تونس اکتبر 1993

" الشیخ و الفلاح فی العراق الملکی "


المجله العربیه التاریخیه تونس اکتبر 1995

" الروایه شفویه کمصدر تاریخی "


مجله الوثیقه بحرین

" نشاط عمان البحری فی القرن 18 "


مجله الوثیقه بحرین تابستان 1992

" تجارة السلاح فی الخلیج [الفارسی]فی القرن 19 "


مجله الوثیقه بحرین زمستان 1994

" دینا صوات المعرفه "


مجله مدارات تونس زمستان 1995

" اوضاع جیش العثمانی فی بلاد الشام "


مجله العرفان بیروت 1993

" مقدمه فی تاریخ الحدیث للنفظ العراقی "


مجله العرفان بیروت 1994

" التجارة الایرانیه فی سنوات الازمه الاقتصادیه "


مجله العرفان بیروت 1995

" جول مفهوم الدوله فی الفکر العربی "


مجله الفکر بیروت پاییز 1993

" الثقافة التفاعلات و المعابیر "


مجله الرافد الشارجه الکتبر 2004

" المغرب العربی و أروپا "


مجله الجره قطر شماره 1999_3

" الاسلام فی غرب أفریقیا "


مجله الفیصل  نوامبر_دسامبر 2000

" النص_التدوین اشکالیه الخطاب التاریخی العربی الاسلامی "


عدد 16، آفاق الثقافه و التراث دبی ژانویه 1999


تاریخ تولد ۱۹۶۰م.
محل سکونت کشور کانادا
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق

done in 0.0456 seconds