آخرین ویرایش : August 4, 2015

اشرف الشیخ کامل

محل سکونت شهر سامرا
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

وی یکی از شیوخ عشیره «آلبو عباس» ساکن در سامرا و منسوب به سادات حسنی است.


done in 0.0296 seconds