آخرین ویرایش : August 4, 2015

اغناطیوس جبرائیل

آثار


نویسنده


تاریخ تولد ۱۸۷۹م.
تاریخ درگذشت ۱۹۶۸م.
محل تولد شهر موصل
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • تحصیلات در زمینه شعائر سریانی و مقدمات مسیحیت در دانشسرای «سنت یوحنا الحبیب» در موصل.
  • کارشناس مسائل ادیان و تاریخ شرق، مرجع بزرگ نزد مسیحیان رومانی، ارتقاء به رتبه کشیش اعظم زیر نظر اسقف پطروس هبرا، وی او را «عبدالاحد» نامید و به عنوان ناظر دانشسرای کشیشان در منطقه مسیحی «سنت توما» منصوب کرد، دبیر دیر سنت یوحنا 1908 به مدت 4 سال، ارتقا به مقام اسقفی 1913، اداره امور مربوط به مسیحیان حلب 1921، انتصاب از جانب پاپ بیوس یازدهم به عنوان عضو مجلس مشورتی، برعهده گرفتن مأموریت هایی در انجمن ها و کمیته های مهم رومانی و عضویت در آنها، عضو دومین مجمع واتیکان، عضو مجمع اسقف ها، کاردینال کلیسای رومانی 1935، وی طی جنگ جهانی اول توسط ترک ها زندانی شد و سپس بنا به وساطت مراجع بین المللی آزاد شد، وی اولین کاردینال شرقی بود که جبّه ارغوان اسقفی رومانی بر تن کرد.
  • پژوهش های چندی نیز از وی به یادگار مانده است.

done in 0.0222 seconds