آخرین ویرایش : August 14, 2015

البرتین ایلیا حبوش

تحصیلات


محل تحصیل

دارالمعلمین عالی عراق


بخش گروه شیمی

دانشگاه ایالتی اوهایو آمریکا

( تا ۱۹۵۹م. )
دکتری رشته شیمی تحلیلی


مناصب و مشاغل


عضو

انجمن شیمیدان های عراقی


همچنین عضو تحریریه مجله این انجمن.

مدرس

دانشکده علوم دانشگاه بغداد


مدرس شیمی تحلیلی ، سپس ارتقا به رتبه استادیاری 1965 و سرانجام دریافت درجه استادی این دانشگاه 1971.


آثار


پژوهشگر

" Analytical Chemistry "


از پژوهش های منتشر شده وی در مجلات جهانی _آمریکا

" Analyst "


از پژوهش های منتشر شده وی در مجلات جهانی_بریتانیا

" Scl Chromatog "


از پژوهش های منتشر شده وی در مجلات جهانی _آمریکا


مدال ها و جوایز


نامزد

جایزه جهان سوم در زمینه علوم


از سوی ریاست دانشگاه بغداد


تاریخ تولد ۱۹۲۹م.
محل سکونت شهر بغداد
محل تولد شهر موصل
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • تکمیل تحصیلات ابتدایی در موصل و سپس فارغ التحصیل دارالمعلمین عالی بخش گروه شیمی، دریافت لیسانس علوم در رشته شیمی، پیوستن به هیئت اعزامی وزارت علوم 1953 به منظور تکمیل تحصیلات عالی و دریافت فوق لیسانس در رشته شیمی تحلیلی 1955.
  • وی پس از اتمام تحصیلات به کشورش بازگشت. آغاز تجربه وی در حوزه پژوهش و نویسندگی از زمانی بود که به عنوان دانشجوی تحصیلات تکمیلی در آمریکا مشغول به تحصیل شدو به عنوان استاد دانشگاه مشغول به خدمت گردید، مشارکت در حدود 20 کنفرانس جهانی در زمینه شیمی و از مشهورترین آنها کنفرانس «Flow Analysis» در آمریکا و کنفرانس انجمن شیمی پادشاهی بریتانیا SAC در انگلستان، کنفرانس انجمن شیمی آمریکا، کنفرانس اتحادیه شیمی اروپا Euro Analysis در هلسینکی، عضو انجمن شیمی عراق و عضو تحریریه مجله این انجمن.از ابداعات او بهره گیری از شیوه تحلیلی شیمی جدید در تحلیل و تخمین سوخت و نفت و مشتقات ان،دستیابی به مجوز ثبت سه اختراع در زمینه ساخت انواع کبریت از نفت خام و مشتقات آن، از جمله همکاران بین المللی وی E.Pungor  در مجارستان، J.Janok در چکسلواکی، و در انگلستان Norman ...RO و  R,A,C ,Chalmeri، وی به مدت شش سال به منظور ادامه تحصیلات در آمریکا اقامت داشت و شش ماه در دانشگاه آکسفورد انگلستان و سه ماه در بوداپست مجارستان به منظور انجام مطالعات و پژوهش های خود اقامت نمود.
  • تألیفات: دو رساله به منظور دریافت مدرک فوق لیسانس و دکتری، انتشار بیش از 70 پژوهش و و مقاله علمی در مشهورترین مجلات علمی، پژوهش های بسیار با موضوع شیمی تحلیلی کروماتوگرافی و شیمی تحلیلی برق، ارائه پژوهش های تئوری در زمینه کروماتوگرافی گاز (بخشی از این پژوهش ها از سوی مؤسسات علمی در شمار پژوهش های شاخص محسوب می شوند)، انتشار پژوهش هایی در مهم ترین مجلات جهانی.بر عهده گرفتن مسئولیت تألیف کتابی سیستماتیک در زمینه راه های جداسازی در تحلیل شیمیایی از سوی وزارت آموزش عالی که پس از تألیف در تمام دانشگاه های عراق تدریس شد.

done in 0.0312 seconds