آخرین ویرایش : August 21, 2015

امری سلیم

مناصب و مشاغل


عضو

سندیکای روزنامه نگاران عراق


از زمان تأسیس آن در دهه پنجاه قرن گذشته

انجمن عکاسی عراق
تاریخ تولد ۱۹۳۰م.
تاریخ درگذشت ۲۰۰۸م.
محل تولد شهر موصل
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • نام کامل وی امری سلیم عیسی لوسیان است.
  • تحصیلات مقدماتی در موصل و پس از مدتی ترک تحصیلاتو روز آوردن به هنر عکاسی.
  • اشتغال به امر تصویربرداری از میراث فرهنگی از سال 1946،انتقال به بغداد و اشتغال در روزنامه های مختلف، مشارکت در کنفرانس های انجمن عکاسان عراق و سندیکای روزنامه نگاران و کنفرانس هایی که از سوی وزارت فرهنگ و رسانه تحت عنوان «ارشاد» برگزار شده است. دریافت مدال ها ،جوایزو تقدیرنامه ها از مؤسسات هنری در داخل کشور.
  • آثار: انتشار قطعات منثور و عکس های تاریخی در روزنامه های «قرندل»، «الاخبار»،«الحریة» در دهه پنجاه میلادی، و روزنامه های «العمال» و «العراق» و «الراصد» در دهه شصت میلادی، مشارکت در تألیف کتب متعدد با موضوع میراث فرهنگی عراق.

done in 0.0434 seconds