آخرین ویرایش : August 28, 2015

امین افندی

تاریخ درگذشت ۱۸۱۲م.
محل درگذشت شهر استانبول
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
از اهالی کرکوک
پیرو مذهب نقشبندیه

توضیحات بیشتر:

از شیوخ به نام نقشبندی کرکوک، در عصر سلطان سلیم سوم به استانبول سفر کرد و سلطان سلیم در سال 1222 ق او را به مفتی گریبورسا(بورسا یا پروسا پایتخت کهن عثمانی) برای تبلیغ منصوب نمود.


done in 0.0436 seconds