آخرین ویرایش : September 4, 2015

امین رشید کنونة

تاریخ تولد ۱۹۴۱م.
محل تولد استان دیاله
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • نام کامل وی امین رشید جاسم کنونة می باشد.
  • پزوهشگر اقتصاد، استاد دانشگاه، مشارکت در کنفرانس های انجمن های اقتصاددانان عراق و عرب.

done in 0.0251 seconds