آخرین ویرایش : September 6, 2015

اندراوس صنا

تحصیلات


محل تحصیل

دانشسرای ماریوحنا الحبیب

( تا ۱۹۴۵م. )
تحصیلات ابتدایی و راهنمایی و مطالعات فلسفی و دینیدر این مؤسسه در موشل و کسب درجه کشیشی در سال 1945


مناصب و مشاغل


رئیس

عضو


آثار


نویسنده

مترجم

" ترازیای کوچک "


ترجمه بخشی از زندگی این قدیسه از فرانسه به سریانی


تاریخ تولد ۱۹۲۰م.
محل سکونت شهر کرکوک
ساکن در اسقف نشین کلدانی
محل تولد شهر عمادیه (آمیدی)
روستای ارادن
ملیت کشور عراق
پیرو دین مسیحیت

توضیحات بیشتر:
  • تحصیلات مقدماتی در روستای رادن.
  • خدمت در اسقف نشین «العمادیه»، اسقف اعظم اسقف نشین عقره در استان موصل 1957 سپس در موصل و بغداد، کناره گیری از ریاست مجمع زبان سریانی به جهت پرداختن به امور دینی. رئیس هیئت زبان سریانی 1989، رئیس اسقف نشین کرکوک 1978، شرکت در چندین کنفرانس دینی در اروپا، آسیا و آمریکا، تسلط به زبان های عربی، سریانی، فرانسه ، ایتالیایی و شناخت زبان لاتینی و کردی و علاقه مندی به زبان انگلیسی، مشارکت در حوزه زبانی و بررسی بخشی از میراث زبان خود.
  • تألیفات: ترجمه بیانیه های یعقوب افراهط الحکیم (متوفی 345) از زبان سریانی به عربی، پژوهش های ویژه در زمینه اندیشه و دیانت سریانیان و مطالعه تطبیقی میان زبان سریانی و عربی و زبان آرامی  دارد.

done in 0.0341 seconds