آخرین ویرایش : September 8, 2015

انطوان شماس


توضیحات بیشتر:
  • آنطوان شماس
  • فارغ التحصیل حقوق
  • کارشناس قضایی، قاضی در دادگاه تجدید نظر عراق 1925، استاد قوانین تجارب، نماینده عراق در کنفرانس قوانین قضایی بین المللی که در برلین برگزار شد. تسلط به زبان های ترکی، فرانسه، انگلیسی علاوه بر زبان عربی.
  • انتشار تعدادی از پژوهش های حقوقی در مطبوعات حقوقی و داخلی. چاپ کتب و پژوهش هایی به زبان خارجی.

done in 0.0282 seconds