آخرین ویرایش : September 18, 2015

اهلیل کریم

محل سکونت شهر کرکوک
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

وی شیخ عشیره «آلبو کریم» از قبیله «آلبو صلال»ساکن در کرکوک و منسوب به سادات است.


done in 0.0229 seconds