آخرین ویرایش : September 21, 2015

ایاد حسن درویش صفر

محل سکونت شهر سامرا
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

وی شیخ قبیله «آلبوجعفر» عشیره «آلبو سلو» ساکن در سامراء و منسوب به سادات رفاعی است.


done in 0.0315 seconds