آخرین ویرایش : September 25, 2015

ایاد کبة

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه ولز


دکتری زنتیک و اصلاح نباتات


مناصب و مشاغل


عضو

کارمند

وزارت آموزش و پرورش عراق


کارشناس شیوه ها و کتب


تاریخ تولد ۱۹۴۵م.
محل تولد شهر نجف
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • نام کامل وی ایاد جابر عیسی کبة می باشد.
  • محقق علمی در مرکز پژوهش های کشاورزی و منابع آبی شورای پژوهش علمی، مشارکت در کنفرانس های علمی در داخل کشور و کشور های عربی و ژاپن.
  • تألیفات: آغاز به انتشار مقالاتی در مجلات علمی انگلستان، هلند، ژاپن، کانادا و اتریش از سال 1980، مشارکت در تألیف کتب درسی برای مدارس متوسطه، تألیف راهنمای علمی زیست شناسی در دو مقطع متوسطه و پیش دانشگاهی به صورت مشترک، از جمله بررسی های علمی وی: اندازه گیری ارتفاع میزان تغییرات به دست آمده در گیاهان تولید شده از بذرهای گندم موم اندود انباری به جهت دستیابی به تأثیر میان تابش نور و بعضی ترکیبات عالی می باشد، 42 تحقیق و مطالعه علمی در زمینه گونه های چیشرفته گندم از مجموعه آثار اوست.

done in 0.0219 seconds