آخرین ویرایش : September 27, 2015

ایمان مهدی الدولعلی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه مستنصریه بغداد

( از ۱۹۷۵م. تا ۲۰۰۳م. )
لیسانس تا پایان دکتری


مناصب و مشاغل


مدرس

مراکز آموزش عالی

( از ۲۰۰۷م. )
استادیار در رشته علوم کامپیوتر

کارمند

دانشگاه بغداد عراق


معاون مدیر کتابخانه مرکزی دانشگاه 2008_2003.


آثار


نویسنده


تاریخ تولد ۱۹۵۴م.
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق

done in 0.1154 seconds