آخرین ویرایش : September 27, 2015

ایوب عزیز هادی الموسوی الفریضی

محل تولد شهر بصره
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

وی یکی از شیوخ عشیره «الجراح» از قبیله «الفرضیون» ساکن در بصره و منسوب به سادات است.


done in 0.0228 seconds