آخرین ویرایش : October 2, 2015

بابا علی القره داغی

معروف به : شیخ بابا علی القره داغی

حوادث مهم زندگی


مهاجرت به

شهر کفری


به منظور تحصیل نزد شیخ حسن القره داغی


آثار


نویسنده


سایر موارد


نام استادان وی


تاریخ تولد ۱۸۵۹م.
تاریخ درگذشت ۱۹۴۰م.
محل تولد روستای تکیه
در ناحیه قره داغ
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • تحصیل علوم دینی نزد جدش، مطالعه زبان و منطق نزد ملا محمد دولی در خانقین.
  • امام و مدرس در مسجد روستای خود «تکیه»، امامت و تدریس در مسجد شیخ عبدالرحمن ابوبکر در حال حاضر مشهور به مسجد شیخ بابا علی در سلیمانیه، از محضر وی صدها طلبه در علوم دینی فارغ التحصیل شدند. وی مهارتی خاص در بیان سخنان پرمحتوا و فی البداهه داشت.
  • حواشی متعدد در کتب دینی از آثار وی است.
  • او در مقبره « سه یوان» در سلیمانیه مدفون است.

done in 0.0252 seconds