آخرین ویرایش : April 14, 2012

ارسلان غفور محمد سلیمان

مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان در دوره دوم .
عضو کمیسیون ارتباطات و روشنفکری پارلمان کردستان عراق .
عضو کمیسیون کار و آبادانی پارلمان کردستان عراق .

رئیس

عضو

کارمند

وزارت ارتباطات اقلیم کردستان

( ۲۰۰۲م. )
مسئول روابط عمومی وزارت ارتباطات اقلیم کردستان .


گرایشات


عضو


روابط خانوادگی


نام برادر


تاریخ تولد ۱۹۵۹م.
محل تولد شهر سلیمانیه
متولد زریاران در سلیمانیه .
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی
رایانامه arsalan.waladbagy@yahoo.com

done in 0.0299 seconds