آخرین ویرایش : October 6, 2015

باسم سالم هاشم حمادی

محل سکونت شهر سوق الشیوخ
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

وی شیخ قبیله «ناصر» وابسته به عشیره «المشعشعیون» ساکن در سوق الشیخ و منسوب به سادات است.


done in 0.0227 seconds