آخرین ویرایش : October 6, 2015

باسم صالح محمد جندل

محل سکونت شهر سامرا
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

وی شیخ قبیله «آل سنان» از عشیره «آلبو عباس» ساکن در سامرا و منسوب به سادات حسنی است.


done in 0.0244 seconds