آخرین ویرایش : October 9, 2015

یوسف بابانا


توضیحات بیشتر:
  • تحصیل در دانشسرای کاهنان شمعون الصفا در موصل
  • سفر به رم در سال 1933 به منظور تحصیلات عالی و نیل به مقام اسقفی در آنجا 1939
  • اسقف کلیسای نوگرا، بازگشت به کشور از رم و فعالیت به عنوان اسقف در شهر خود سپس ارتقای رتبه در هرم رهبری کلیسا در شهرهای عراق به ویژه بغداد، فردی اصلاح طلب که اقدام به تاسیس مدارس خیریه و دانشسراهای کلیسایی کرد
  • مسلط به زبان های فرانسه، لاتین، عبری،عربی، سریانی و کردی
  • ناظر مجله «النور»
  • انتشار تعدادی از مقالات و قصائد وی به زبان سریانی در کتابی تحت عنوان «القیثارة» تالیف کشیش عمانوئل خوشابا 1972

done in 0.0238 seconds