آخرین ویرایش : October 11, 2015

باقر الدجیلی

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزشی


تحصیلات مقدماتی در شهر نجف

مراکز آموزش عالی

( تا ۱۹۴۰م. )
فارغ التحصیل دانشکده حقوق


مناصب و مشاغل


استاندار

شهر حله

( از ۱۹۵۹م. )

شهر سلیمانیه

( از ۱۹۶۰م. )


آثار


مترجم

" المعدان أو سکان الاهوار "


اثر Sir Wilfred Patrik Thesiger درسال 1956


تاریخ تولد ۱۹۱۷م.
تاریخ درگذشت ۲۰۰۶م.
محل تولد شهر نجف
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • نام کامل وی باقر بن حاج بن عیسی الدجیلی می باشد .وی متعلق به خانواده ای اصیل، اهل علم و فرهنگی بود که علما و ادبا و شعرایی در آن وجود داشتند.
  • فعالیت در مناصب مدیریتی، نویسنده، قائم مقام در مراکز مدیریتی متعدد.
  • وزیر امور شهرها و شهردار 1961 که پس از بازنشستگی به پژوهش و تألیف مشغول شد.
  • از جمله کتب خطی او «سیاسة الاراضی فی العراق» که هنوز انتشار نیافته است.

done in 0.0271 seconds