آخرین ویرایش : October 13, 2015

باقر رضا حمود عباس الحسینی المدنی

محل سکونت شهر نجف
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

وی شیخ قبیله «الحلو» عشیره «آل المدنی» ساکن در نجف و منسوب به سادات موسوی رضوی است.


done in 0.023 seconds