آخرین ویرایش : October 17, 2015

یوسف خیدو دانیال البازی

تاریخ تولد ۱۹۰۸م.
تاریخ درگذشت ۱۹۸۹م.
محل تولد شهر دهوک

توضیحات بیشتر:
  • تحصیل زبان سریانی (آشوری جدید و قدیم) در مدرسه «الاهلیة» به مدت سه سال
  • تحصیل زبان انگلیسی در مدرسه ابتدایی دولتی به مدت شش سال
  • تدریس 1931-1964
  • مدرس آموزش دوره راهنمایی در دهوک به مدت 10 سال تا 1973
  • عضو کمیته مدیریت مرکزی آشوریان
  • رئیس یکی از کمیته های فرعی مدیریت آشوریان
  • نماینده رسمی مجمع زبان سریانی 1973
  • رئیس هیئت زبان سریانی 1982
  • تسلط به زبان های عربی، سریانی، انگلیسی و کردی

done in 0.0335 seconds