آخرین ویرایش : October 17, 2015

یوسف ذنون

تاریخ تولد ۱۹۳۲م.
محل تولد شهر موصل

توضیحات بیشتر:
  • فعالیت در مرکز نظارت آموزشی و تدریس در مراحل مختلف تحصیلی از مقطع ابتدایی تا تحصیلات تکمیلی
  • توجه به خط عربی و مطالعه بنیادین این هنر، دارای ابتکار و نوآوری در زمینه راه های جدیدی در خصوص آموزش انواع خط عربی و تزئینات اسلامی
  • تعداد مساجدی که در سراسر عراق خط وی در آنها به چشم می خورد به 123 مسجد می رسد
  • ارائه تابلوهای خود در نمایشگاه های عراق و نمایشگاه های بین المللی
  • انتشار پژوهش های وی در مجله سومر و المورد و مجله مجمع علمی عراقی نیز قابل ارزیابی است.

done in 0.0235 seconds