آخرین ویرایش : October 20, 2015

باهر هاشم الرجب

تحصیلات


محل تحصیل

مدرسه عالی هنرهای زیبا بغداد

( تا ۱۹۷۳م. )
فارغ التحصیل رشته موسیقی با درجه ممتاز


مناصب و مشاغل


عضو

گروه موسیقی الانشاد العراقیه


که ریاست این گروه را روحی خماش نوازنده ساز قانون به عهده دارد.

مدرس

مدرسه عالی هنرهای زیبا بغداد

( از ۱۹۷۶م. تا ۱۹۹۰م. )
استاد ساز قانون

مدرسه عالی مطالعات موسیقی بغداد

( از ۱۹۷۴م. تا ۱۹۸۵م. )
استاد قانون و سنتور

مدرسه موسیقی و باله بغداد


استاد ساز قانون


آثار


نویسنده


تاریخ تولد ۱۹۵۱م.
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • نوازنده، مؤلف و استاد سازهای قانون و سنتور، تعلیم سنتور و اصول مقامات موسیقی عباسی و عراقی نزد پدرش هاشم رجب، از معروفترین پژوهشگران نسخه های خطی موسیقیایی عهد عباسی.
  • وی استاد سولفاژ عربی و موشحات(گونه ای شعر) بود، نوازنده ساز قانون در مؤسسه رادیو و تلویزیون، نوازنده قانون در گروه موسیقی عراقی به ریاست هنرمند راحل «منیر بشیر» ، نوازندگی و کارگردانی در بسیاری از مؤسسه های هنری و مراکز جوانان بغداد، مشارکت در جشنواره اول جوانان عرب در الجزائر 1972، جشنواره «منیشی» در فرانسه 1973، جشنواره «راین» در فرانسه 1974، مسابقه «الأرتجال موسیقی» در بغداد، جشنواره «تستور» در تونس 1976، جشنواره «قرطاج» در تونس 1990.

done in 0.0262 seconds