آخرین ویرایش : November 1, 2015

بدر کاطع

معروف به : المدرسة العشائریة

تاریخ تولد ۱۹۲۲م.
تاریخ درگذشت ۱۹۹۵م.
محل تولد شهر ناصریه
منطقه «آل ازریج» در روستاهای ناصریه
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • نام کامل وی بدر بن شیخ کاطع بن شیخ بطی بن مشکور بن طعمة بن محمد بن عمامة می باشد که از سوی عشایر ملقب به «المدرسة العشائریة» بود.
  • وی منتسب به قبایل یمانی حمیر می باشد، پسران وی عدنان، عمران، خالد، جواد، محسن، حامد، مجید و کمال نام دارند.
  • وی شیخ عشیره «آل ازریج» از عشایر مهم در ذیقار ومیسان است، که در مبارزه علیه انگلیس ها طی انقلاب استقلال عراق دارای جایگاه ملی بودند.
  • وی ریاست عشیره را بعد از مرگ برادرش محمد در سال 1990بر عهده گرفت، و پس از مرگش فرزند او عدنان ریاست عشیره را عهده دار شد.

done in 0.0265 seconds