آخرین ویرایش : November 1, 2015

بدر کاظم ناصر

محل تولد شهر ناصریه
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

وی یکی از شیوخ عشیره «الصوافی الکروی» ساکن ناصریه و منسوب به سادات است.


done in 0.0578 seconds