آخرین ویرایش : November 6, 2015

بدیعة الشریفی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه بوستون آمریکا

( تا ۱۹۷۳م. )
کسب مدرک فوق لیسانس پرستاری


مناصب و مشاغل


عضو


آثار


نویسنده


تاریخ تولد ۱۹۴۴م.
محل تولد شهر عمادیه (آمیدی)
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

محقق در علوم پرستاری، فعالیت در مراکز تخصصی مربوط به رشته خود، مشارکت درتمام کنفرانس های علمی در دانشکده پرستاری.


done in 0.03 seconds