آخرین ویرایش : November 6, 2015

بدیوی عبدالله

معروف به : أبوالانساب و موائل الانساب

تاریخ تولد ۱۹۲۳م.
تاریخ درگذشت ۱۹۹۸م.
محل تولد استان الانبار
در منطقه جبه
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • نام کامل وی بدیوی بن عبدالله بن نجم بن عبدالله بن عوید بن احمد بن حسین بن محمد بن...الی أبونصر محمد بن مبارک بن عبدالله المستعصم بالله العباسی آخرین خلیفه عباسیان است.
  • رهبر عشیره «عباسیان» در استان الانبار، از خاندان خلفای عباسی در فرات، آشنا به انساب، جغرافیا، تاریخ مردم و قبائل، قاضی عشیره، دارای چندین فرزند به نام های تحریر، ثائر، عبدالله، سهیل، اسماعیل، یاسین، طه و یعقوب.

done in 0.0223 seconds