آخرین ویرایش : November 8, 2015

برزان حمدان الشیخ حامد

محل سکونت استان الانبار
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

وی شیخ قبیله «شیخ رجب» از عشیره «الراویون»  ساکن در الانبار و منسوب به سادات است.


done in 0.0234 seconds