آخرین ویرایش : November 13, 2015

بری محمد عناد علی

محل سکونت شهر حله
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

وی شیخ قبیله «الصالح» از عشیره «الحروب» ساکن در حله و منسوب به سادات موسوی است.


done in 0.0215 seconds