آخرین ویرایش : November 14, 2015

یوسف عمانوئل الثانی

تاریخ تولد ۱۸۵۲م.
تاریخ درگذشت ۱۹۴۷م.
محل تولد منطقه القوش

توضیحات بیشتر:
  • مسیحی، تحصیل در دانشکده مسیحیان بیروت و مطالعه الهیات و فلسفه
  • اصلاح طلب دینی، بازگشت از بیروت به موصل 1879و فعالیت به عنوان اسقف و بنا نهادن مدارسی به منظور آموزش کاهنان، سفر به اروپا 1890 به همراه اسقف اعظم ایلیا عبوالیونان، وی در هنگام بازگشت از این سفر به عنوان اسقف اعظم در «سعرد» مشغول به کار شد 1892، سپس در مقام اسقف کلدانی به فعالیت پرداخت 1900،از سوی ملک فیصل اول به عنوان عضو مجلس اعیان عراق انتخاب شد
  • ارائه سخنرانی های بسیار در موضوعات فلسفی انجیل در نشست های جهانی، وی از سوی پادشاهان و سلاطین با دریافت چندین مدال مورد تقدیر و تشکر قرار گرفته است.

done in 0.0221 seconds