آخرین ویرایش : November 24, 2015

بشیر مهدی اللطیف مطلک الکبیسی

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزشی


وی تحصیلات مقدماتی را در کبیسه و بغداد گذراند.

دانشگاه بغداد عراق


اخذ مدرک فوق لیسانس و دکتری در اصول فقه


مناصب و مشاغل


معاون

مدرس

مراکز آموزش عالی

( از ۲۰۰۰م. تا ۲۰۰۲م. )
استاد مقطع فوق لیسانس و دکتری در دانشگاه های یمن


تاریخ تولد ۱۹۵۲م.
محل تولد استان الانبار
کبیسه
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

پزوهشگر در «بیت الحکمه» 1997، نیل به درجه استادی 2007


done in 0.027 seconds