آخرین ویرایش : November 27, 2015

بطیخ رابط


توضیحات بیشتر:
  • نام کامل وی بطیخ بن رابط بن دهلة بن ادریس بن غانم بن ادرینی بن دحام بن مجیل بن محمد بن حمیان بن عبید بن جراد بن غریر می باشد وی از شعبه قبیله اصیل شمری طائی الاسم است.
  • وی از رهبران بزرگ عشیره «شمّر» عراق است و شیخ عشایر «شمرطوکه» استان واسط می باشد.پدر وی رهبر بزرگ عشایر «شمر» ودارای منطقه ای تحت نفوذ خود بود، وی از پرداخت مالیات به دولت عثمانی خودداری کرد و مانع ورود قافله های اهل روستا و بادیه به منطقه خود شد، خاندان او میان بغداد و کوت معروف بودند، در زمان «شیخ بطیخ» عشیره شمر به قدرت رسید و تبدیل به نیروی مسلحی شدند، مشارکت در جنگ های «شعیبه» تحت فرماندهی «علامه شهید سید محمد سعید الحبوبی» مشارکت در جنگ های دولت عثمانی، وی به تشویق عشایر به کمک به ترک ها علیه انگلیس می پرداخت و در این جنگ مجروح و سرانجام درگذشت. پسر وی «علی البطیخ» در جنگ های «الشعیبه» پدر خود را همراهی می کرد، همچنین وی در درگیری های کوت علیه اشغالگران بریتانیایی در جبهه «النعمانیه» و «العزیزیه» به همراه عشایر شمر و زبید نقش برجسته ای را ایفا نمود، «علی البطیخ» دارای 9 پسر به نام های حاتم، عبدالکریم، عبدالمهدی، عبدالجلیل، سلمان، یحیی، سلطان، کمال و غضبان است. پسر وی «شیخ حاتم» شیخ کل عشایر «شمرطوکه» شد و هنگامی که «شیخ حاتم علی البطیخ» در سال 1995 درگذشت، رهبری عشایر «شمر» به برادرزاده وی «شیخ جمال بن عبدالمهدی بن علی بن بطیخ» رسید، «شیخ جمال» تحصیلات مقدماتی خود را کامل کرد و در سال 1974 فارغ التحصیل دانشکده نظامی شد، و با رتبه سروانی به ارتش پیوست، پسران وی محمد و ابوالحسن نام دارند.

done in 0.0267 seconds