آخرین ویرایش : November 28, 2015

"یوسف فرج یاسین عبدالله"

محل سکونت شهر سامرا

توضیحات بیشتر:
  • شیخ قبیله «آلبو عکاب» و پیوسته به عشیره «آلبو عباس» و منسوب به سادات حسنی

done in 0.0196 seconds