آخرین ویرایش : December 7, 2015

بکر عمر یحیی دلیر

تاریخ تولد ۱۹۲۹م.
تاریخ درگذشت ۱۹۸۱م.
محل تولد شهرستان کویسنجق
محل درگذشت شهر بغداد
ملیت کشور عراق
قومیت کرد

توضیحات بیشتر:

وی تعدادی مقاله در مجلات و روزنامه های کردی دارد.


done in 0.0283 seconds