آخرین ویرایش : December 13, 2015

بلاسم الیاسین

تاریخ تولد ۱۹۰۲م.
تاریخ درگذشت ۱۹۶۹م.
محل تولد استان واسط (کوت)
حی واقع در این استان
محل درگذشت شهر لندن
ملیت کشور عراق
مدفن شهر نجف

توضیحات بیشتر:
  • نام کامل وی بلاسم بن محمد بن یاسین بن منهل بن سلمان بن کناص بن طعمة بن عرار بن علی خان بن حسین الأحشم می باشد
  • وی نزد عالمان دینی آموزش دید.
  • او رئیس قبیله «المیاح» یکی از قبایل سه گانه امارت عدنانی ربیعه می باشد. علاقه مند به علم و علماء، اصلاح طلب، آشنا به قوانین عشایر ربیعه، مؤسس کتابخانه ای که در آن به جمع آوری منابع و مراجعی پیرامون تاریخ عراق پرداخته است، برپایی مجالسی در کتابخانه خود برای عشایر و ادبا و بزرگان روستاها، مؤسس دبیرستانی به شیوه نوین و مجهز به آزمایشگاه علمی با حمایت انگلستان در مناطق خود 1947.
  • وی دارای سه پسر به نام های بشار، مهدی و مهلهل است.
  • وی در سال 1948 که عراق دچار قحطی شد دهها تن گندم را میان مردم پخش کرد و بدین ترتیب تحسین مطبوعات آن روزگار را برانگیخت.

done in 0.0253 seconds