آخرین ویرایش : December 25, 2015

بنیامین میخا یوسف

مناصب و مشاغل


کارمند

وزارت آموزش و پرورش عراق


مسئول بخش تدریس زبان سریانی به مدت دو سال.

مجمع علمی عراق


کارشناس بخش زبان سریانی


آثار


نویسنده

" رأی فی نشأة الارقام و تطورها "

( از ۱۹۷۶م. )

" بین السریانیة و الآرامیة المندائیه "

( از ۱۹۷۷م. )

" المیزان "

( از ۱۹۸۶م. )
فرهنگ تطبیقی افعال سریانی(حرف حاء)

پژوهشگر

" بین الرباعی و اصوله "


پزوهشی تطبیقی 1985_1978


تاریخ تولد ۱۹۳۱م.
محل تولد استان نینوا ( موصل )
القوش
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • تدریس قریب به 28 سال،عضو هیئت مدیره و دبیر مجله انجمن فرهنگی سریانی زبانان  تحت عنوان «الصوت السریانی» ، متخصص پژوهش های اصول فقه تطبیقی دو زبان عربی و سریانی.
  • سرآغاز نشریات وی از سال 1960 و بالغ بر 286 اثر می باشد که دربرگیرنده تحقیقات و مطالعات تطبیقی به دو زبان عربی و سریانی می باشد، داستان های کوتاه به زبان عربی، پژوهش هایی در زمینه میراث مردم شناسی و نیز در زمینه تاریخ، نقد و هنر، علاوه بر این وی آثاری از زبان سریانی و انگلیسی به زبان عربی ترجمه کرده است.

done in 0.0228 seconds