آخرین ویرایش : January 1, 2016

پولس شیخو

تحصیلات


محل تحصیل

شهر موصل

( از ۱۹۲۱م. )
پیوستن به دیر کاهنان اسقف اعظم «المهد الکهنوتی البطریرکی» در موصل

دانشسرای الحبری الشرقی


اخذ مدرک دکتری در رشته علوم شرقی

منطقه القوش


گذراندن تحصیلات مقدماتی


آثار


نویسنده

" العقوبات الکنائسیة فی الحق القانونی للکنیسة الکلدانیة قدیما "


به زبان فرانسه _رم 1935

" رسالة بطریرکیة "


به زبان سریانی_کرکوک

" طقس تذکار یسوع الملک "


به زبان سریانی تألیف 1957 به صورت دست نوشته

" طقس القداس الکلدانی المنقح "

( از ۱۹۷۱م. )

مترجم

" السیدة ام المعونة الدائمة "


اثر پدر بندکتس دوراسیو المخلصی از ایتالیایی به سریانی_موصل 1938

" طقس القداس الکلدانی المنقح "


از زبان ایتالیایی به عربی که اثری دست نوشته است.

پژوهشگر

" ایضاح المعانی فی الطقس الکلدانی "


چاپ مجله «النجم» موصل 1930_1929


تاریخ تولد ۱۹۰۶م.
تاریخ درگذشت ۱۹۸۹/۰۲/۱۳م.
محل سکونت شهر بغداد
محل تولد منطقه القوش
محل درگذشت شهر بغداد
ملیت کشور عراق
پیرو دین مسیحیت

توضیحات بیشتر:
  • نام کامل وی صادق بن ججو بن صادق بن ککیس شیخو می باشد.
  • نویسنده، انتصاب به مقام روحانیت تحت عنوان «کشیش بولص» 1930، بازگشت به موصل 1939 فعالیت به عنوان معلم در دیر کاهنان اسقف اعظم «المعهد الکهنوتی البطریرکی» و سپس مدیر آنجا 1947، اسقف قلمرو اسقف نشین عقره و زیبار 1947، اسقف در قلمرو اسقف نشین حلب 1957، اسقف اعظم کدانی 1958.

done in 0.0307 seconds