آخرین ویرایش : January 2, 2016

یونس ابراهیم السامرائی


توضیحات بیشتر:
  • محقق در زمینه میراث
  • امام و خطیب در مسجد السامرائی در منطقه بغداد جدید
  • مشارکت در کنفرانس علوم قرآنی در مالزی 1970 و تعداد دیگری از کنفرانس های اسلامی
  • چاپ مجله ای به اسم «سامراء» به مدت چند ماه تا اینکه نام این مجله به «صوت الاسلام» تغییر یافت و از آن پس در طی سال های 1963-1968 به صورت هفتگی به چاپ می رسید. 

done in 0.0256 seconds