آخرین ویرایش : January 3, 2016

پولس هرمز

تاریخ تولد ۱۸۹۲م.
تاریخ درگذشت ۱۹۶۹م.
محل تولد منطقه القوش
ملیت کشور عراق
پیرو دین مسیحیت

توضیحات بیشتر:
  • خطاط، مبلغ مسیحیت، ناسخ کتب قدیمی در ایام جوانی، ارائه سخنرانی ها در کلیساها و دیرها پیرامون خطاطی، آموزش زبان سریلنی و بعضی از سروده ها و ترانه ها ی مذهبی به دانش آموزان کلیساها، وی نسخه برداری کتب به شبوه ی قدیمی و با جوهر های خارجی را کنار گذاشت و جوهری از ماده «عفص» تهیه کرد که با صمغ مخلوط می شد، سبک وی در خطاطی نزدیک به سبک خطاطی سریانی شرقی که کلدانی و یا شبیه خط عربی کوفی نامیده می شود بود، وی در نگارش از نی مخصوص بهره می برد که آن را از روستای «خرجاوا» تهیه می کرد.
  • آثار: کتابت کتب کلیساها  تابلوهای معابد، کتابت 229 نسخه خطی که این نسخ با حروف «اسطرنجیلی» که از قدیمی ترین انواع خطوط سریانی می باشد به رشته تحریر درآمده است، نگارش تعداد زیادی از نسخه های خطی با حروف شرقی(کوچک).

done in 0.0319 seconds