آخرین ویرایش : January 30, 2016

یوئیل یوسف عزیز

تاریخ تولد ۱۹۳۲م.
محل تولد شهر موصل

توضیحات بیشتر:
  • استاد رشته زبان های اروپایی دانشگاه در حوزه قواعد زبان انگلیسی
  • مشارکت در کنفرانس زبان شناسی کاربردی بلژیک 1984 و نیز کنفرانس زبان شناسی دراسترالیا 1987

done in 0.0339 seconds