آخرین ویرایش : February 9, 2016

پیتر یوسف

تحصیلات


محل تحصیل

کشور بلغارستان


تحصیلات در رشته مطالعات سیاسی و نیز در رشته فلسفه و اقتصاد سیاسی


مناصب و مشاغل


نویسنده

کارمند

وزارت امور خارجه عراق


سفیر در وزارت امور خارجه و انجام مأموریت در مقام سفارت در تعدادی از کشور های اروپایی


آثار


نویسنده


تاریخ تولد ۱۹۲۳م.
تاریخ درگذشت ۱۹۹۹م.
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

وی در زمینه سیاست ملی از ابتدای دهه چهل اشتغال داشت.


done in 0.0324 seconds