آخرین ویرایش : February 13, 2016

واثق البدری

تاریخ تولد ۱۹۴۰م.
محل تولد شهر سامرا

توضیحات بیشتر:
  • واثق بن سعید بن محمود فایز بن محمد
  • تحصیلات مقدماتی در سامراء، فارغ التحصیل حقوق 1973
  • شیخ قبیله «العام»عشیره «آلبو بدری» ساکن در سامراء و منسوب به سادات و از فرزندان امام هادی (ع)، مشتمل بر آلبو محمد، آلبو عرموش، آلبو عساف، آلبو حمزة و آلبو عبدالله که ریاست آنها در دست خاندان آلبو محمد است، وی اداره امور عشیره را در سال 1992 بر عهده گرفت. دارای چندین منصب از جمله مدیر بانک رافدین بود.

done in 0.0249 seconds