آخرین ویرایش : February 16, 2016

ترکی کاظم الخفاجی

مناصب و مشاغل


عضو


آثار


نویسنده

" الحرکة الشعریة "

( از ۱۹۵۸م. )

" احمد الصافی النجفی..."

( از ۱۹۶۷م. )
مقدمه آن توسط یوسف عزالدین به رشته تحریر درآمده است.

" الامیر و بنت الحطاب "

( از ۱۹۸۷م. )

" عبدالمحسن الکاظمی "

( از ۱۹۸۸م. )

" احمد الصافی النجفی-شاعر الحیاة و العروبة "

( از ۱۹۸۹م. )

" ماذاد اتقول الاشیاء "

( از ۱۹۹۵م. )
شعر کودکان


تاریخ تولد ۱۹۳۶م.
محل تولد شهر نجف
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • مطالعه شخصی زبان و ادبیات عرب.
  • ادیب، نویسنده از اواسط دهه پنجاه قرن گذشته میلادی و تحت تأثیر محیط علمی حوزه نجف در مباحث ادبیاعت و علوم.
  • اشتغال در چاپخانه.

done in 0.0281 seconds