آخرین ویرایش : February 16, 2016

ترکی محمد ذنون

محل سکونت شهر کرکوک
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

وی شیخ خاندان «الحسن» عشیره «الحفایا» از قبیله «النعیم» ساکن در کرکوک و منسوب به سغادات است.


done in 0.0238 seconds