آخرین ویرایش : February 22, 2016

توفیق کاظم الچلبی

تاریخ تولد ۱۸۹۷م.
تاریخ درگذشت فوت شده
محل تولد منطقه کاظمین
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • تحصیل در مدارس قدیم و نزد مشهورترین قراء صاحب سبک معاصر برای فراگیری فنون قرائت قرآن کریم.
  • قاری صاحب سبک، ورزشکار رشته کشتی، متخصص در فنون قرائت و به ویژه مقام «محمودی». فراگیری فن در زورخانه «ابویوسف» و «ابن جرموکة».

done in 0.023 seconds