آخرین ویرایش : February 23, 2016

تواما عزیز متی

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزشی


دیپلم الهیات و فلسفه


تاریخ تولد ۱۹۳۱م.
محل تولد شهر موصل
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

محقق در زمینه سرود، قاری صاحب سبک عراقی، تسلط در قرائت و به ویژه «رست، صبا، بیات و اورفا» آموزش مقام نزد پدرش که در نواخن دستگاه های موسیقی و قرائت مقام موصلی مهارت داشت.


done in 0.0282 seconds